Vaya al Contenido

Menu Principal:

COMPORTAMENT

Tan els boscos com la resta de les superfícies forestals son ecosistemes fràgils que tenen una dinàmica pròpia ; tot i que permeten la nostra presencia hem de mantenir una conducta respectuosa vers l'entorn. En principi, la millor manera de deixar el lloc on hem estat es que no es noti cap indici de la nostra presencia.
Consells per els usuaris del bosc.
    
No encengueu foc.
    
Emporteu-vos totes les deixalles.
    
No circuleu camp a traves, ni pels vials que estiguin especialment    prohibits.
    
Circuleu amb molta prudència i a una velocitat moderada    (30 Km/h). Reduir la velocitat si feu pols, al creuar-vos amb altres    usuaris, vianants, ciclistes, etc.
    
Aparqueu els vehicles en un lloc on no molestin per passar,    mai en conreus ni prats.
    
Torneu a deixar les tanques tal com les heu trobades,    normalment i ha bestiar lliure.
    
No feu sorolls estridents, procureu portar sempre el silenciós    en perfectes condicions.
    
Recordeu que sovint esteu dins una propietat privada,    respecteu-la, no agafeu els fruits ni trepitgeu els sembrats.
LEGISLACIÓ

Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació d'accés motoritzat al medi natural.
    
Prohibida la circulació de vehicles a motor per pistes i    camins de amplada inferior a 4 metres.
    
Queda prohibit circular camp a traves, per els tallafocs,    sortir dels camins, pels vials forestals d'accés als aprofitaments    forestals i per les lleres de les corrents naturals d'aigua.
    
Velocitat màxima 30 Km/h.
    
Es prohibeix la circulació en grup de mes de 7 motocicletes    o ciclomotors o mes de 4 automòbils en els espais declarats d'interès    natural o en terrenys forestals.
    
Es prohibeixen concentracions de mes de 15 vehicles en la    resta d'espais naturals o terrenys forestals.
    
Sancions des de 10.000 fins 5.000.000 pts.
    
Possibilitat de immobilització dels vehicles en cas de greu    perjudici per les persones , els bens o els ecosistemes naturals.
 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal